FANDOM


Ariel uri-yehuda

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1952
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: היה מנכ"ל תנועת אמנה ומזכ”ל מועצת יש"ע, ראש המחלקה להתיישבות במשרד הביטחון, חבר דירקטוריון קק"ל וראש המועצה הראשון של בית אל.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים: שירת בפלס"ר 7, לחם במלחמת יום כיפור בצפון סיני' היה מפקד פלוגת חרמ"ש. הצטרף לגרעין ההתנחלות של מישור אדומים ובמשך שנה וחצי התגורר בגפו בהתנחלות החדשה עד להצטרפות חברים נוספים.

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: מסיים כל מסמך שהוא כותב: "בברכת העם, התורה והארץ". היה בין המתנגדים הבולטים לתוכנית ההתנתקות, עבר להתגורר בכפר דרום לאות מחאה, ראש השדולה למען המפונים בכנסת. מזכיר רבות את יונתן פולארד במאמריו והוא משמש בכנסת כיושב ראש השדולה למען פולארד.
לפי כנסת פתוחה: סביבה ופיתוח בר-קיימא.


אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה:
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב: יקיר העיר נצרת עילית.
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה