FANDOM


423px-AYELET SHAKED

מויקיפדיה

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1976
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: מנהלת שיווק בחברת היי-טק גדולה, מנהלת לשכת נתניהו 2006-2008.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם:

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח: הקמה וניהול תנועת "ישראל שלי".

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה:
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה: פעולות הסברה רבות למען ישראל, דרך תנועת "ישראל שלי".

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

פרסים: נבחרה לאשת השנה ה'תשע"א של "בשבע" על פעילותה לקידום הציונות, פרס אברמוביץ' לביקורת התקשורת ה'תשע"ב.
עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה