FANDOM


693px-Benjamin Netanyahu on September 14, 2010

מתוך ויקיפדיה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Benjamin_Netanyahu_portrait.jpg

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: ה'תש"י, 1949
מפלגה / ארגון: הליכוד

אנשי חיל - מנהיגים, גיבורים עריכה

הניסיון של המועמד/ת בניהול או בפיקוד: ראש הממשלה, שר האוצר, שר החוץ, ראש האופוזיציה, מפקד בסיירת מטכ"ל.
הגבורה של המועמד/ת במאבקים ציבוריים:
רמת השליטה העצמית של המועמד/ת:

יראי אלהים - ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: לפי כנסת פתוחה: בעד שיפור הדמוקרטיה הפרלמנטרית, מדד החופש, הקטנת ריכוזיות ועידוד תחרותיות במשק. נגד חיזוק הפריפריה, הפרדת דת ומדינה, סיוע לנזקקים.

אנשי אמת - ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
הבטחות שהמועמד/ת הבטיח/ה וקיים/ה או לא קיים/ה:
ראיות לכך שהמועמד/ת נלחם/ת בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע - מסתפקים במועט עריכה

ראיות לרמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת: נתניהו ומשפחתו מתגוררים במעון ראש הממשלה בירושלים. כמו כן בבעלותם וילה בקיסריה שבה הם שוהים בדרך כלל בסופי שבוע.
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
ראיות לכך שהמועמד/ת פועל/ת למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים - לומדים ומלמדים עריכה

ראיות לרמת ההשכלה של המועמד/ת: תואר ראשון בארכיטקטורה, תואר שני במינהל עסקים.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
ראיות לכישרון הנאום של המועמד/ת:

נבונים - חושבים ומנתחים עריכה

תחזיות של המועמד/ת שהתגשמו:
מאמרים של המועמד/ת המראים על הבנה וכשרון ניתוח: ספרים: מלחמה בטרור, מקום תחת השמש.

ידועים - בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה