FANDOM


Img369734

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1980
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד:
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: דוגל בהשקפה, כי עלינו להביא בגאון את הערכים והמסרים של הציונות הדתית לזירה הבינלאומית, ובדרך זו להיאבק בשורשי הדה-לגיטימציה נגד ישראל ("שביעי").

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: תואר ראשון במשפטים מהבינתחומי בהרצליה. מוסמך לרבנות מישיבת "אורייתא" ו"כולל אגודת אחים" בירושלים העתיקה. לומד לתואר שני בתנ"ך במכללת הרצוג.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה: הקים ערוץ טלויזיה ציוני המשדר באנגלית ל-36 מיליון צופים; מהמסבירים הבולטים של ישראל בארצות הברית.

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה