FANDOM


Gila1

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: ה'תשי"א, 1950
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: חברת הכנסת ה-16, מנהלת בית הספר התיכון הדתי צייטלין, יו”ר האגף לרווחת הפרט בהסתדרות המורים בישראל, מ”מ יו”ר העמותה לקידום ההוראה והחינוך בישראל, חברה בהנהלת "אמונה", חברה בוועדה המייעצת למבקר המדינה, יו"ר מועצת ארגון המורים הדתיים בישראל, דיקאנית המכללה האקדמית לחינוך "גבעת וושינגטון", חברה בוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: בפעילותה בכנסת ה-16, יזמה וקידמה נושאים רבים: התאמות והקלות לסטודנטים לקויי למידה, החמרת הענישה של סרבני גט, תמיכה במסורבות גט, זרוז הליכי אימוץ ילדים, זכויות המורה, כשירות דירקטורים בחברות ציבוריות, נושאי צרכנות, זכויות נשים עובדות, בריאות הציבור, זכויות הפרט. עמדה על משמר צביונם היהודי של המדינה, של מסגרת המשפחה היהודית, של צהל, ושל מערכת החינוך. פעילותה הייחודית למען עצורי ההתנתקות, ביקוריה בבתי המשפט, בבתי המעצר והכלא, ומלחמתה על זכויותיהם, זכו להוקרה והיוו מקור לעידוד ולתקווה. במקביל למאבקה בעקירת תושבי גוש קטיף מבתיהם, קידמה את המאבקים בתאונות הדרכים, באלימות בבתי הספר, למען תנועות הנוער והשירות הלאומי ועוד.

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: תואר ראשון באנגלית והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול מערכות חינוך.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים: במשך 32 שנים עבדה כמורה לאנגלית בבי"ס הדתי צייטלין.
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב: הנהלת "אמונה" העניקה לפינקלשטיין פרס "אשת חיל" על פעילותה הציבורית העשירה.
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה