FANDOM


דנינו דורון

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1970
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: שירת כלוחם וכמפקד בחטיבת הנח"ל ובחטיבת הצנחנים.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: הטמעת ערכי המורשת הספרדית אל תוך החברה הציונית דתית, לימוד משנתם ההלכתית והציונית של רבני ספרד דוגמת הרב יוסף משאש, הרב משה כלפון הכהן והרב חיים דוד הלוי, לצד לימוד משנת הרב קוק ואחרים. אם גישת חכמי ספרד הייתה נוהגת הלכה למעשה בחיי היום יום סוגיית הדתיים - חילוניים וסוגיות אחרות לא היו עולות כלל, שכן, אצל היהודי הספרדי הצורך להגדיר את עצמך לעומת האחר מעולם לא הורגש, שכן כל יהודי, ולא משנה עד כמה הקפיד על קיום מצוות, הרגיש שייכות מלאה לקהילה, אשר גם מנהיגיה הרוחניים ראו בו חלק אינטגראלי מצאן מרעיתם. כדברי הרב יוסף משאש זצ"ל: "ברא הקב"ה הפרי שהקליפה מבחוץ והגרעינים מבפנים, והאוכל ביניהם, להודיענו שנסיר הקצוות ונאחז באמצע". .

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת: חבר קיבוץ שדה אליהו - קיבוץ שיתופי - בכל חייו הבוגרים והמשפחתיים - חיים צנועים, חברתיים ומלאי ערבות הדדית. משכורותיו הנאות מעבודתו כמרצה נכנסות לקופה הקיבוצית. הוא לא מחזיק רכב משלו, חי בבית צנוע ושווה לבתי החברים האחרים ונמנע מראוותנות יתרה. בדרך חיים זו הוא מאפשר לחברים שאין ביכלתם להשתכר כמוהו - רמת חיים זהה וראויה.
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: תואר הראשון בלימודי א"י ותנ"ך. תואר שני בתולדות ישראל. לימודי הסמכה לרבנות. דוקטורט בנושא "הפולמוס על האמונה בגלגול נשמות בקהילות הספרדיות במערב אירופה".
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה: עבד שש שנים כמורה ומחנך בביה"ס האזורי שק"ד. מכהן באוניברסיטת בר אילן ובמכללה החרדית בירושלים כמרצה וכחוקר של יהדות מרוקו ויהדות ספרד.

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה