FANDOM


NEWS1Y-770107448101044

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1973
מפלגה / ארגון: עם שלם

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: עובדת כיום בחברת חשמל בחשבונות וגבייה של אזור צפון .עוסקת במתן הנחות תעריף חברתי לאוכלוסיות נזקקות / מוחלשות. בעבר שימשה כמנהלת "המרכז לחיים עצמאיים חיפה והצפון" לתכנון ופיתוח שירותים לקידום אנשים עם מוגבלות ושילובם בקהילה, וכן כרכזת מנהלית במכון ע"ש קרטן לשימושי מחשב וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם:

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח: הקימה והובילה את "פרויקט פנינה" המקדם את נושא נגישות השירות לנשים נכות במרפאות לבריאות האישה. הוגת "פרויקט אמ"א" - אמהות נכות מלוות אמהות נכות בראשית דרכן. השתתפה בתוכנית "נשים בתור מגשרות" נשים יהודיות וערביות-נוצריות בגליל.

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: בוגרת לימודי תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה בייעוץ חינוכי חינוך מיוחד ותולדות עם ישראל, בעלת תעודת הוראה.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה