FANDOM


Michael Ben Ari 2

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1963
מפלגה / ארגון: עוצמה לישראל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד:
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: מגדיר עצמו כ"תלמידו וממשיך דרכו של הרב כהנא"‏, תומך בטרנספר של רבים מבין ערביי ישראל, ובסרוב פקודה במקרה של פינוי התנחלויות.‏ פעיל בהתנגדות לשהות המסתננים מאפריקה בישראל, ודורש להשיבם לארצותיהם.
  • לפי כנסת פתוחה: ימין מדיני בטחוני, שקיפות המידע הציבורי, סביבה ופיתוח בר-קיימא.

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות: מקום שני בדירוג האמון של כחול.
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: למד בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה, בישיבת ההסדר ימית ובישיבת מרכז הרב. בעל תואר ראשון בחינוך, תואר שני בתלמוד‏‏, ותואר דוקטור בלימודי ארץ ישראל‏‏ וארכיאולוגיה.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה: היה רב בי"ס ממ"ד, ומורה לתנ"ך. חוקר את הר הבית ובית המקדש. כותב ספר על המרד הגדול מהזווית של הקנאים. הקים מכון הסברה להנחלת תולדות הר הבית והמקדש, ומדרשה לידע המקדש.

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה