FANDOM


NEWS1Y-926159083843232

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1941
מפלגה / ארגון: עם שלם

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: אל"מ במיל', מייסד חברת "טופ טיר" ומנהל חברת "קויקסופט", חבר דירקטוריון הטכניון בחיפה.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם:

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח: מפעיל תוכנית "טכניון לחיים" הנותנת ייעוץ ותמיכה ליזמים מתחילים.

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: בוגר טכניון (חשמל ומחשבים).
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה