FANDOM


Rav rachamim

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1957
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: יו"ר ומייסד הגרעינים התורניים "שעלי תורה". מנהל אגף החינוך ופרוייקט שיקום השכונות בשדרות.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: "המטרה היא להרחיב את קהל היעד של המפלגה אל העם, אל השטח, אל ערים נוספות והתחברות בפנים אחרות וחדשניות לעם על כל גווניו. הבית היהודי צריכה לייצר סדר יום היא תילחם על העניינים החברתיים לא פחות מהנושאים המדיניים, מדובר בנדבך חשוב ביותר ביישוב ארץ ישראל".

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח: הקמה וניהול של רשת ארצית של גרעינים תורניים.

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה:
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה