FANDOM


MUALEM-YAHATZ w250h190

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1965
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: סגנית יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. חברת הנהלה ציבורית במתנ"ס גוש עציון. בעבר מרכזת סניף באר-שבע ב"אמונה", חברת הנהלה ב"סורוקה".
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים:

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם:

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח: קיום מאות מפגשים ושיחות ברחבי הארץ לגישור, העצמה, קידום ערכים יהודיים וציוניים, וקירוב לבבות, מנחת קבוצות תמיכה לאלמנות צה"ל, טרור ומגזרים אחרים.

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה: תואר שני בהנדסת תעשיית וניהול - ניהול מערכות בריאות.
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה: מנחת צוותים רפואיים בהחייאה מתקדמת בילדים. מדריכה בביה"ס להוראת השואה ב"יד ושם". מדריכת משלחות מסע לפולין. .

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה